Powered by Teleos Consult
Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog
'Integratie van psychologie en christelijke spiritualiteit'
Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog
Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog
Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog Informatieve website over christelijke psychologie / christelijke psycholoog
Christelijke-psycholoog.nl
                                                      Psycholoog vinden

Hoe en waar vindt u een christelijke psycholoog?

Hier vindt u informatie over hoe u een christelijke psycholoog kunt vinden en enkele
overwegingen die daarbij van belang kunnen zijn.

Onderscheid tussen christelijke psychologen

Christelijke psychologen kunnen onderscheiden worden in psychologen met slechts
een christelijke opvoeding en psychologen die zelf (ook) overtuigd christen zijn.
Behandeling door een psycholoog met een christelijke opvoeding kan als voordeel
hebben dat hij/zij zich naar verwachting beter zal kunnen verplaatsen in uw situatie
en voorgeschiedenis. Een christelijke opvoeding en/of achtergrond alleen biedt echter
onvoldoende garantie dat de psycholoog zelf ook overtuigd christen is en dit aspect
ook actief in de behandeling wil en kan betrekken.
Is dit punt wel belangrijk voor u en wilt u duidelijkheid hierover vraag de psycholoog
daar dan naar bij aanvang van de behandeling om teleurstelling te voorkomen.

Een groter instituut of een kleinere particuliere praktijk
Ook voor christelijke psychologische hulpverlening  kunt u vaak kiezen tussen een
groter instituut of een meer kleinschalige particuliere praktijk, waar de behandeling
vaak als persoonlijker wordt ervaren en waar de kans op wisseling van psycholoog
tijdens de behandeling ook vaak kleiner is. Dat is echter een kwestie van voorkeur en
is uiteraard mede afhankelijk van het beschikbare christelijke zorgaanbod in uw regio.
Gaat uw voorkeur uit naar een kleinschalige particuliere praktijk en woont u in Zuid-
Holland, in de omgeving van Den Haag, dan kunt u eventueel Bureau Teleos Consult
Psychologenpraktijk te Leidschendam overwegen. Psycholoog drs. Gert van Dijk heeft
zowel psychologie als theologie gestudeerd. Daarnaast heeft hij ervaring met diverse
kerken en denominaties in verschillende werelddelen en is lid van de CVPPP
(Christelijke Vereniging van Psychiaters Psychologen en Psychotherapeuten)

Geeft u de voorkeur aan een groter instituut dan kunt u bijvoorbeeld  Eleos (landelijk
werkende christelijke instelling voor gereformeerde geestelijke gezondheidszorg) of 
De Hoop  (evangelische ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met
psychiatrische problemen en verslavingsproblemen te Dordrecht) overwegen.
Afhankelijk van uw woonplaats kunnen meer lokaal opererende middelgrote
organisaties/samenwerkingsverbanden zoals Eliagg (netwerk van vrijgevestigde
evangelisch christelijke psychologen in o.a. regio amsterdam - amersfoort) misschien
een optie zijn.
Bij twijfel kunt u ook altijd uw huisarts consulteren voor advies en een eventuele
benodigde verwijsbrief.

Verwijzende websites om een christelijke psycholoog te vinden
Ook kunt u de verwijslijst van de CVPPP of de website IkZoekChristelijkeHulp
raadplegen om een christelijke psycholoog bij u in de buurt te vinden.